Аптеки

Аптека Ээнекоски
Torikatu 6 B
44100 ÄÄNEKOSKI
Тел.: 014 559 9100
apteekki@aanekoskenapteekki.fi
äänekosken apteekki (по-фински)

Аптека Конгинкангас «Konginkankaan Sivuapteekki»
Kauppatie 1
44400 KONGINKANGAS
Тел.: 014 584 004
apteekki@aanekoskenapteekki.fi
konginkankaan apteekki (по-фински)

Аптека Suolahden apteekki
Asemakatu 22
44200 SUOLAHTI
Тел.: 040 159 1183
suolahden apteekki (по-фински)

Аптека Hirvaskankaan apteekki
Liikenneasema ABC Hirvaskangas
Suonenjoentie 10
41290 KANGASHÄKKI
Тел.: 040 159 1183 
hirvaskankaan apteekki

 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

РАССТОЯНИЕ КАРТЕ